Предстоящи Събития

Концерт с модерни танци и белканто пеене в Брюксел

26 януари 2017

Концерт с модерни танци и белканто пеене в Брюксел

Премиера на сборника „Българите в чужбина – толкова близо, толкова далече“ в Женева

24 януари 2017

ММФИ „Музите”

23 януари 2017

Международен конкурс за Васил Левски. Рисунка, разказ, стихотворение.

18 януари 2017

Зефира Вълова. Сонати за цигулка и клавир

17 януари 2017