Предстоящи Събития

Научноизследователска работилница "Мобилност. Миграции. Култура"

29 юни 2018

На 03. 07. 2018 г. (вторник) от 16.00 ч. в зала № 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ул. Московска 6а) в рамките на Научноизследователска работилница "Мобилност. Миграции. Култура" гл. ас. д-р Ивайло Марков и доц. д-р Веселка Тончева ще споделят резултатите от работата си по темата: _Семейство и миграция при гораните от Косово: приемственост и трансформации_

Концерт „Музиката на Западните Балкани”

28 юни 2018

Международен конкурс Аз Буки Веди в Германия

21 юни 2018

БАН ще почете Боян Петров

20 юни 2018

Музикална школа и български фолклор в Брюксел

13 юни 2018