Предстоящи Събития

Музикална школа и български фолклор в Брюксел

13 юни 2018

Музикална школа и български фолклор в Брюксел

Концерт във Виена на „Йоан Кукузел Ангелогласният”

12 юни 2018

КВН в Одеса. Финал

01 юни 2018

Семеен фолклорен семинар край Дряновския манастир

31 май 2018

Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2018

21 май 2018