Предстоящи Събития

"БулевАРТ - Мрежа на сетивата"

27 юли 2018

Проектът "БулевАРТ - Мрежа на сетивата" обединява Община Бургас и широк кръг от партньори е за създаване на зона за изкуство, култура и забавления. Това пространство може да се превърне в място за фестивали, арт инсталации и театър. От 25 юли 2018

Фестивал на творческите занаяти и изкуство

26 юли 2018

Научноизследователска работилница "Мобилност. Миграции. Култура"

29 юни 2018

Концерт „Музиката на Западните Балкани”

28 юни 2018

Международен конкурс Аз Буки Веди в Германия

21 юни 2018