Предстоящи Събития

Лучия Керчова-Пъцан и Лука Велчов предлагат научно-популярeн очерк "Незабравените"

20 септември 2012

Държавната агенция за българите в чужбина и Историческият факултет на Софийския университет „Св.Кл.Охридски” организират на 21 септември в София представянето на книга на Лучия Керчова-Пъцан и Лука Велчов, посветена на габровските възрожденци в Букурещ през XVIII и XIX век.

Петър Захаров представен в книгата „По силен от злото, неразлъчен от вярата”

18 септември 2012

Изложба „Българите в Бесарабия. 200 години от преселването”

12 септември 2012

Изложба „Толкова близо, толкова далече” се открива в София

10 септември 2012

Живко Седларски и Дени Орманова експонират в Марибор, Словения

04 септември 2012