Предстоящи Събития

Информационно-трудова борса в Лондон

11 октомври 2012

За първи път във Великобритания на 21 октомври 2012 г. ще се проведе Информационно-трудова борса за български студенти и млади специалисти, под патронажа на министъра на труда и социалната политика на Р България, г-н Тотю Младенов. По организацията на Информационно-трудовата борса в Лондон (ИТБ-Лондон) активно работят Министерството на труда и социалната политика и Службата по трудови и социални въпроси - Лондон, с подкрепата на Агенцията по заетостта и Посолството на Р България във Великобритания. Инициативата се осъществява със съдействието на Българското студентско общество в Лондон.

Музикални събития с български фолклор в Копенхаген

10 октомври 2012

Среща на успешно реализирани млади българи в Чикаго

04 октомври 2012

20 ГОДИНИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

28 септември 2012

Европейски Форум "Goûter Européen" в Брюксел

25 септември 2012