Предстоящи Събития

Семинар за български учители в чужбина в Будапеща, посветен на високите технологии в обучението

11 октомври 2012

На 26 и 27 октомври 2012 г. в Будапеща, Унгария, ще се състои семинар за учители на тема:„Обучението по български език в чуждоезикова среда:съвременни методи ивисоки технологии”, организиран от Българското републиканско самоуправлениев Унгария. Обучението се провежда с преподаватели от Департамента за информация иусъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски”. Домакин е Българското училище за роден език в Будапеща.

Информационно-трудова борса в Лондон

11 октомври 2012

Музикални събития с български фолклор в Копенхаген

10 октомври 2012

Среща на успешно реализирани млади българи в Чикаго

04 октомври 2012

20 ГОДИНИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

28 септември 2012