Предстоящи Събития

20 ГОДИНИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

28 септември 2012

На 1 октомври т. г. в Националния дворец на културата ще бъде отбелязана 20-годишнината от създаването на Държавната агенция за българите в чужбина. Институцията е създадена с Постановление № 180 от 1.Х. 1992 г. на Министерския съвет на Република България. От 21 февруари 2000 г. с Постановление № 19 на МС получава статут на Държавна агенция, орган на Министерския съвет за осъществяване политиката на държавата спрямо българите и техните общности по света.

Европейски Форум "Goûter Européen" в Брюксел

25 септември 2012

Лучия Керчова-Пъцан и Лука Велчов предлагат научно-популярeн очерк "Незабравените"

20 септември 2012

Петър Захаров представен в книгата „По силен от злото, неразлъчен от вярата”

18 септември 2012

Изложба „Българите в Бесарабия. 200 години от преселването”

12 септември 2012