СРЕЩИ

От чужбина в страната се връщат млади мъже, за да създадат семейство, казва председателят на ДАБЧ Петър Харалампиев

05 юни 2018

- Безсилна ли е българската държава да въздейства по различните казуси с отнети от родителите им деца в Норвегия? Има ли България правни механизми, за да реагира в тази ситуация? - Проблемът е, че за жалост огромна част от българите се жалват в последния момент. Ако се жалваха навреме, държавата би могла да се намеси със свои посредници, със свои представители, наблюдатели още по времето на съдебния процес. Обаче съдебният процес е приключил с влязло в сила решение на съда, което по местното законодателство има своята абсолютна сила. Може да има обжалване, то няма как да стане в нашата държава. В момента мисля, че има няколко вече такива дела по отношение на Норвегия. Това според мен означава, че наистина трябва да бъдем по-активни от наша страна със спазването и прилагането на Конвенцията за правата на човека и тази за закрила на децата. Има подписани международни спогодби, по които Норвегия е страна. Но истината е, че стигне ли се до влязла в сила присъда или решение, е много трудно да се повлияе.

Учителите държат в ръцете си бъдещето на нацията, казва Антоанета Христова, учител в НУКК

01 юни 2018

Красимир Вълчев, министър: Изготвяме национални научни програми, които да бъдат насочени към основни задачи и теми, важни за обществото

21 май 2018

Диян Стаматов: Дава се шанс на малките училища да вдигнат нивото

11 май 2018

Проф.Христо Пимпирев: Антарктида не е привилегия само на учените и логистиците, поддържащи полярните бази. Той е на цялото човечество

03 май 2018