СРЕЩИ

Даниела Бобева, вицепремиер: Икономика на джинсите е рецепта срещу кризата

29 август 2013

Въпреки горещото лято, за икономическия екип на кабинета няма почивка. Кои са най-важните проблеми, за които се търсят решения, попитахме вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева. - Госпожо Бобева, преди дни се завърнахте от Лондон, бяхте и в Европейската банка за възстановяване и развитие. Какви са новините от финансовата столица на Европа? - Имах срещи в ЕБВР, както и в Лондонското сити. Имах късмета да посетя два много интересни бизнес инкубатора и мисля много скоро да реализираме подобни идеи у нас. Има два проблема по отношение на проектите на ЕБВР за България, която финансира икономики в преход. Единият е, че в много редки случаи български компании се възползват от ресурсите й, което се дължи на две причини. Едната причина е, че българският бизнес не е добре информиран за условията и възможностите, които банката предоставя. Има например над 10 фонда за дялово участие с регионален характер, които са открити за български фирми, но нито една до днес не се е възползвала. Има и редица възможности, които се предоставят не само от регионалните инициативи, но и от общите ресурси на банката, но те също не са добре познати. Ето защо едно от първите неща, които сега ще направим с нашия представител за България в Лондон, както и с офиса на банката в София, е брошура, която да бъде разпространена сред бизнеса, за възможностите за фирмите ни. В нея ще се включи и Министерството на финансите. Нашата амбиция е освен за ЕБВР, това да направим и за другите финансиращи институции. Защото едно е да влизаш по сайтовете и да търсиш напосоки, съвсем друго е да поднесем в подходяща форма допълнителните възможности за финансиране на българските фирми. Българските банки могат да участват в тези проекти на принципа на съфинансирането. Това предоставя възможности за участието им в добри проекти при поделяне на риска.

Зинаида Златанова, вицепремиер: „Няма нищо редно в комисията за конфликт на интереси”

15 август 2013

Петър Славов-син за баща си, джаза и живота в Америка

24 юли 2013

Снежина Мечева: Винаги има изходи, страшно е да не ги виждаш

26 юни 2013

Любен Диманов, художник: Любовта движи живота ни

05 юни 2013