СРЕЩИ

Цифровизацията отваря пътя за електронен вот, казва Веселин Божков,председател на КРС

23 октомври 2013

- Г-н Божков, защо според вас се стигна до проблемната ситуация с цифровизацията? Нима наличието на хиляди българи без цифров сигнал не можеше да се предвиди малко по-рано? - Не бих казал, че ситуацията е патова. Цифровизацията е новост за България и като всеки нов процес има своите проблеми. Както знаете, съгласно плана за цифровизация, който е одобрен и приет от Министерски съвет, мултиплекс операторите имат задължението да реализират конкретно покритие на сигнала по население. Така сега действащите оператори "Фърст Диджитъл" и "Нуртс Диджитъл" трябва да покрият съответно 95% и 85% от населението на България. По техни последни данни са постигнали задължителното покритие дори и малко над него. В този смисъл драма няма. Всичко, което е заложено в нормативните документи, е изпълнено. Друг въпрос е, че за някои планински, труднодостъпни и погранични райони не е предвидено да бъде осигурен ефирен телевизионен цифров сигнал. Комисията за регулиране на съобщенията просто обърна внимание, че оставащите 5% или 15% от населението на страната съвсем не са малко на брой потребители. Факт е, че до момента едва 19-20% от населението на България ползва ефирна телевизия. Този процент в бъдеще едва ли ще надхвърли 30%, съдейки по данните на другите европейски страни. Проблемът е, че главната цел на цифровизацията, а именно осигуряването на безплатен пакет от основни тв програми на всеки един български гражданин, не може да бъде реализирана напълно. Така че трябва държавата да реши дали ще търси начини за постигането на максимално покритие на сигнала, или ще предприеме мерки, за да компенсира хората, останали без ефирна телевизия.

Милена Каранешева(Франция), архитект, разказва за тайната на успеха, екологичните сгради и архитектурата като цяло

03 октомври 2013

Проф.Минчо Минчев(Германия), музикант: Помагам всячески на нашите талантливи млади хора да могат да се реализират и да бъдат щастливи с тази професия

17 септември 2013

Даниела Бобева, вицепремиер: Икономика на джинсите е рецепта срещу кризата

29 август 2013

Зинаида Златанова, вицепремиер: „Няма нищо редно в комисията за конфликт на интереси”

15 август 2013