СРЕЩИ

Трябва да развиваме икономика на знанието. Интервю с вицепремиера Томислав Дончев

20 април 2016

- Министър Дончев, на лекция пред студенти в Пловдивския университет заявихте, че за да е успешна една икономика, тя трябва да се гради на знанието. Как може да се постигне това в родни условия? - Когато говорим за икономика, за съжаление обичайно разговорът се свежда до това какво държавата ще даде. А икономиката, която се базира на това, не е добра и не е справедлива. За щастие българската икономика не е такава. Делът на обществените поръчки е под 8% в брутния вътрешен продукт /БВП/. Ако държавата дава на един бизнес, тя обезателно взима от някой друг, защото няма собствени пари. Бизнесът, който зависи от държавата, трябва да е изключение, а не правило. Въпросът обаче е друг и на него рядко му се обръща внимание. И това е преходът, който направи родният бизнес от началото на кризата. Този въпрос остава встрани. Ние си говорим за реформи, които трябва да бъдат направени от политиците в публичните институции. И цялото внимание е фокусирано там. А в същото време реформата в българския бизнес протече успешно. Фирмите успяха да се преориентират от дейности с акцент върху търговията, недвижимите имоти и подобни спекулации, към реализиране на производство и експорт. Делът на индустрията в България е 28.4% за 2014 г., според Световната банка. Средно за държавите в света е 27.7%. Индексът на промишленото производство у нас продължава да нараства, като към края на 2015 г. има 1,6% ръст спрямо 2014. Нарастват както електро-, така и добивната, така и преработващата промишленост. На годишна база за 2015 г. преработващата промишленост расте с 4.5%. Този тренд е впечатляващ. Забелязва се бум и на изделията с много по-висока степен на преработка. Не говорим вече за суровини, ишлеме или прости изделия. Тенденцията е видима в износа ни, основно към ЕС. А устойчив фундамент на икономиката може да е само производството. През 2015 г. тя порасна достатъчно, за да покаже, че може и в трудни времена. Имаме не просто добър ръст от 3% (по предварителни данни), а и по-качествен ръст - основан на 7.2% ръст на износа за ЕС, доминиран от ръст на промишлената продукция и инвестиционните стоки (машини, транспортни средства, резервни части и др.). В сравнителен план сме сред първите 7 държави в ЕС по ръст за 2015 г. Има и друго важно сравнение - тенденцията да имаме стабилно представяне в дългосрочен план - България е в топ 4 на страните в ЕС по средногодишен ръст за периода 2004-2014 - средно 2,5% годишно. (пред нас са само Полша, Словакия и Румъния)

Д-р Петър Москов: Здравната каса отваря пунктове за пръстова идентификация през май

11 април 2016

Ернестина Шинова: Нито аз, нито Андрей твърдим, че винаги сме най-обективните. Интересуват ни различните гледни точки.

28 март 2016

Меглена Плугчиева: Първата задача е да спечелим родителите за дуалното обучение

16 март 2016

Стефка Костадинова: Стабилен спорт се прави от стабилна държава

08 март 2016