СРЕЩИ

Сергей Цветарски, председател на НСИ: „Младото население е по-мобилно.Обикновено е обект на емиграция”…

27 юни 2016

- Г-н Цветарски, на фона на песимистичните данни, които се оповестяват периодично, можем ли наистина да говорим за демографски срив у нас? - Категорично. Това е очевидно и бих казал неизбежно на фона на демографските тенденции през последните години. Но в същото време не приемам констатациите за катастрофичност, които се изтъкват понякога. Все пак процесите са обратими. За съжаление у нас се натрупват всички отрицателни тенденции в компонентите, които формират едно население - става дума за раждания, умирания и миграция. За разлика от другите европейски страни, където ниската от десетилетия раждаемост се компенсира от имиграция, за България е характерна емиграцията, която допълнително влошава възпроизводствените възможности на населението.

Меглена Кунева: По-добре с професия и сигурна работа вместо безработен висшист

16 юни 2016

Огнян Златев, ЕК: Мисията на европейските експерти не е да налагат изисквания „от горе”

08 юни 2016

Проф. Симеон Хаджикосев: Болгарино, поради что се срамиш да го речеш на чист български

26 май 2016

Симеон Дянков: Инвестирайте в регионите

05 май 2016