СРЕЩИ

Меглена Кунева: 140 млн. за образование - нека някой каже, че няма полза от членството в ЕС

13 септември 2016

- Г-жо Кунева, как ще започне новата учебна година? Имате ли притеснения за спокойствието в училищата при всички промени, които трябва да се случат след влизането в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование? - Всяка нова учебна година е специална, но за тази думата “нова” е с много повече и по-дълбоко съдържание, защото започва най-мащабната реформа от началото на 90-те. Нов закон, нови образователни стандарти, нови програми в 1-и и 5-и клас. Нови политики и мерки за справяне с отдавна известни проблеми: ранно отпадане от училище, необходима подкрепа за децата със затруднения, за децата с таланти, за децата, чийто майчин език не е българският и изостават. И още – необходимост от по-голяма свобода за учители, ученици и родители, от по-интересни методи на преподаване, за да останат децата в училище и да успяват в живота след това. Казвам първо учители – казах го и на нашия събор: целта на реформата са децата, но двигателят са учителите. Без тях няма да се справим. Събрахме се, за да кажем, че има проблем, че учителите ще са двигателите на реформата, но се нуждаят от подкрепата на цялото общество. За да ги има и за да помогнат на нашите деца. Бях много откровена: повишаването на авторитета и социалния статус на българския учител е приоритет в работата на Министерството на образованието и науката и моя водеща политическа задача. И го повтарям!

Красен Станчев: Ако хората обедняват, защо харчат повече?

02 септември 2016

Васил Велев: Реформата на висшето образование няма алтернатива

23 август 2016

Томислав Дончев: Брекзит е лош сигнал, вноските в ЕС може да нараснат

12 юли 2016

Сергей Цветарски, председател на НСИ: „Младото население е по-мобилно.Обикновено е обект на емиграция”…

27 юни 2016