СРЕЩИ

Проф. Николай Денков: Парите за университета ще са и според региона

03 април 2017

- Господин министър, университети от Северна България твърдят, че са ощетени за сметка на София. Как ще им отговорите? - Всички промени в приема и във финансирането се правят на базата на обективни показатели - доколко се реализират студентите на позиции за висше образование, каква е безработицата след завършване на съответното професионално направление. И тук методиката е еднаква за всички университети. Ако трябва да се търси някакъв проблем с университетите извън София, той е свързан с развитието на бизнеса. Затова на среща с ректорите аз поех ангажимента, че при подготовката на финансирането за следващата финансова година - 2018 г., ще вкараме допълнителни елементи, свързани с регионалните особености на тези университети.

Камелия Нейкова. ЦИК е приела концепция за провеждане на разяснителната кампания

20 март 2017

Проф.Пламен Павлов:Да не забравяме българската кръв, пролята за свободата ни

10 март 2017

Това би дало надеждата, че българският народ ще преодолее препятствията, казва Васил Василев

01 март 2017

Проф.Емил Георгиев, Квебек: Колкото повече светове се опитваш да опознаеш, толкова по-малко светове рискуваш да намразиш.

21 февруари 2017