СРЕЩИ

Подготвяме промени в закона, за да привличаме чужди инвеститори, казва Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ

15 декември 2017

- Г-н Янев, с колко се увеличават парите за насърчителни мерки за привличане на инвеститори през следващата година? - С приблизително 30 на сто, ще продължим да ползваме тези пари по начина, определен със законова рамка към настоящия момент – да заплащаме осигуровки на новонаети лица, обучения за квалификация и преквалификация на работниците, да подобряваме публична инфраструктура около инвестиционни проекти. Разглеждаме и възможността да осигурим допълнителни насърчителни мерки за поощряване на научно-развойната дейност, които обсъждаме с министър Емил Караниколов, за да може бизнесът, образованието и науката да бъдат заедно.

Интересът към инженерните специалности е различен от страна на бизнеса и от страна на кандидат-студентите

07 декември 2017

Режисьорката Адела Пеева: Изследвам тънката граница между патриотизма и национализма

30 ноември 2017

Виктор Божинов: Искам "Възвишение" да се хареса на най-обикновените хора

15 ноември 2017

3х8000 планира алпинистът Боян Петров през 2018 г.

02 ноември 2017