СРЕЩИ

Деница Сачева: Длъжна съм да търся баланса и да направя така, че да бъдат защитени правата на всички хора

09 април 2020

- Аз не съм от хората, които казват, че няма никакви проблеми в социалната сфера и че хората, които протестират, са изцяло платени. Смятам, че там, където има дим, има и огън и някои неща в системата, които задължително трябва да се променят. Искам да отсеем зърното от плявата – искам да кажа, че чувам рационалните гласове, както и страховете на хората. За мен е проблем това, че социалните работници са част от бракоразводните дела. В системата на практика няма задължително изискване за социален доклад, но съдът винаги изисква участието на социални работници, защото на базата на тези доклади, се вземат окончателни решения. Това е тема, по която искам да поговорим в професионалните кръгове, и да обсъдим – възможно ли е да има универсален социален работник, който да разбира от всичко? В момента се очаква от социалните служители да притежават тази универсалност, без да е ясно дали могат и дали разбират от всичко, но трябва да са във всички сектори. Има служители, които работят по 100 случая. Не е нормално поради недостиг на хора и ресурси да има социален работник, който да се занимава с толкова много случаи, защото не може да бъде ефективен. В един бъдещ период бих повдигнала и въпроса за това, че трябва да има социални работници по сектори. Добре е да има служители, които да са към правосъдната система, други да отговарят за социални казуси, да бъдат тясно специализирани и да познават в детайли нещата.

Андрей Ковачев: Действаме адекватно, вярвам, че ще преборим пандемията

02 април 2020

Димитър Маринов: Родните кино и телевизия са все още в процес на установяване и търсене

25 март 2020

Мариус Куркински: Театърът ме отведе при Бога

16 март 2020

Георги Андреев: Ако го няма фолклора, ставаме част от едно безлично общество

09 март 2020