СРЕЩИ

Емил Радев: Докладът подчерта резултатите от сътрудничеството ни с ЕК

14 октомври 2020

Докладът е положителен и обективен. Ясно подчертава постигнатите резултати от сътрудничеството на страната ни с Европейската комисия в контекста на механизма за сътрудничество и проверка, както и в бъдещите действия и постмониторинговия период. Комисията акцентира върху сферите, върху които държавите-членки, и конкретно България, насочват своите действия, за да гарантират спазването на върховенството на закона в ЕС. Тези области съвпадат и със забелязаните приоритети на правителството, като Европейската комисия приветства приетата цел за антикорупционна рамка от кабинета.

Проф. Витанов: Движим се по реалистичния сценарий за развитие на епидемията...

02 октомври 2020

Стефан Вълдобрев: Посветеният артист винаги има гладно сърце

25 септември 2020

Д-р Александър Симидчиев: Много витамин C не е препоръчителен, защото COVID предизвиква съсирване

17 септември 2020

Диян Стаматов: Всички искаме да започнат в реална обстановка и в реална училищна среда.

11 септември 2020