СРЕЩИ

Ваня Григорова: Новият тип контракти няма да гарантира сигурно възнаграждение

14 февруари 2019

- Г-жо Григорова, работодателите настояват клас прослужено време да отпадне за всички професии, а не само за държавната администрация, както е в момента. Как би се отразило това на трудещите се? - Ако приемем, че получават средна работна заплата 1000 лв., стажът е 30 години, а процентът е минималният – 0,6. Това означава, че към заплатата им се добавят 18% или 180 лв. Следователно при отпадането му те ще взимат със 180 лв. по-малко, което пък ще се отрази на покупателната им способност. Работниците и без това бягат от страната, а България се обезлюдява. Национално представителните работодателски организации са основните отговорници за демографската ситуация, в която се намираме.

Лъчезар Богданов. Повишението на лихвите ще свие потреблението

05 февруари 2019

Васил Велев: Шампиони сме по скъп промишлен ток в Европа

22 януари 2019

Зорница Русинова:Пътят ни оттук нататък e: гарантираме качествени услуги и ефективно използване на държавния ресурс

07 януари 2019

Васил Найденов: Ако не си разбран и обичан, животът се обезсмисля

04 декември 2018