ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Енергия и постоянство

03 септември 2012

През юли в Държавната агенция за българите в чужбина се проведе поредното издание на инициативата „летен стаж”. Както и всяка календарна година и тази в агенцията се събраха млади българи, които учат в чужди висши училища и млади българи, които учат в родни висши училища. Тази година по-значима като численост беше групата на студентите, които учат във висши училища във Великобритания и Франция. От българските висши училища в стажа бяха представени с техни студенти и Софийският университет „Св.Кл.Охридски”, и УНСС, и Великотърновският университет „Св.Св.Кирил и Методий”.

„Кариера в България: Защо не?”

04 юли 2012

Летен стаж в Държавната агенция за българите в чужбина през 2012 г.

21 март 2012

2012: Етноджаз на IRe за французи и българи

08 март 2012

2012: Българки в чужбина създават спектакъл в испанската провинция Кастилия и Леон

27 февруари 2012