ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Обратният brain drain

16 януари 2014

През последните години в медии се припомня по един или друг начин колко са младите хора, които заминават да учат в чужбина и дали и как се завръщат? Завръщат се, макар че статистика трудно може да се предложи. Младежката безработица е проблем и на ЕС, и на държави с развита икономика. Не е тайна, обаче, че висококвалифицираните специалисти са търсени на пазара на труда - и там, и тук, и в чужбина, и в България. Не се премълчава наблюдавано съответствие или несъответствие между потребности и реалности. Установено е, че от значение е младите хора да имат квалификация и специалност, която се търси на пазара на труда. В този смисъл и реализацията изглежда тема и проблем с контекст. Безспорно, усъвършенстването на знанията и уменията рязко повишава шансовете на младия човек за намиране на високоплатена работа.

2013. Конструктивният подход в интерпретацията на кариерното развитие и успешните практики

02 януари 2014

Кейти Холмс хвали Криси Николова

04 декември 2013

Венцислава Венциславова (Ню Йорк) консултира Армани

18 ноември 2013

Българин печели престижен световен конкурс по икономика

04 ноември 2013