КАЛЕЙДОСКОП

Задължителна ваксинация за хората над 50 години в Италия

31 януари 2022

Италия налага задължителна ваксинация за хората над 50 години

Конкурс за художествено слово в Гъ рция

27 януари 2022

Благотворителна акция в Чикаго

27 януари 2022

Онлайн-конкурс за рисунка в Гърция

26 януари 2022

Коледен концерт на „Гергана“ – Ню Йорк

26 януари 2022