КАЛЕЙДОСКОП

БКИ- Париж представя изложба „Цветът на земята”

15 август 2019

БКИ- Париж представя изложба „Цветът на земята”

Родолюбие в Мексико

15 август 2019

Блокирани българи на о. Самотраки. Блок материали

14 август 2019

България e представена на културно изложение в Мексико

14 август 2019

Благотворителен концерт в Париж

13 август 2019