КАЛЕЙДОСКОП

При българите в Северна Гърция. Среща на българската общност в Александруполис

14 ноември 2011

Идеята за първата официална сбирка на българите, живеещи на територията на Северна и Североизточна Гърция, бе последвал резултат от търсенията и старанието на всички ни за утвърждаване на българското присъствие и в тази част на света. С тази цел и с поглед и вяра в по-доброто бъдеще, което можем да осигурим за нашите деца, а и за самите нас, бе учредена и новосъздаващата се Българска общност със седалище Александруполис, област Еврос.

Силви Вартан в България

14 ноември 2011

Голямо дарение за българско училище в Чикаго

14 ноември 2011

Изложба на големия художник Димитър Киров в Париж

09 ноември 2011

Посещение на председателя на ДАБЧ в Украйна. Празници и срещи в Измаил, Городное, Арциз и Болград

08 ноември 2011