КАЛЕЙДОСКОП

Виждаме света през езика

20 септември 2012

Блиц-интервю с г-н Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката при откриването на учебната 2012/2013 година в българското училище в Солун, Гърция - Г-н министър, открихте учебната година в България и веднага тръгнахте за Солун. Какъв знак е това? - Не става дума за никакъв знак. Идвам в неделното училище за трети път, като в края на учебната година обещах книги и трябваше да си спазя обещанието.

Български уроци в сърцето на Солун

20 септември 2012

Изучаването на роден език в Лисабон

19 септември 2012

Изучаването на роден език в Санкт Петербург

18 септември 2012

Ден на българската култура в Колумбия

18 септември 2012