КАЛЕЙДОСКОП

Излезе очеркът на Лука Велчов и Лучия Керчова „Незабравените”

26 септември 2012

В петък, 21 септември, пристигнаха в България Лука Франчиск Велчов и Лучия Керчова-Пъцан, видни представители на българската общност в Букурещ.Те са ичленове днес на Българския Демократичен Съюз в Румъния. Сънародниците са дългогодишни радетели за изучаването на местата на българската памет в съседната нам приятелска страна, с която заедно вървим по пътя на участието ни в Европейския съюз, като мотивирани и коректни партньори. Краткото пътуване сега беше свързано с представянето на най-новото издание – научно-популярен очерк за габровските български възрожденци и забележителните места от Българското Възраждане в румънската столица.

Изучават роден език в Грац, Австрия

26 септември 2012

Празници на българите в Сърбия. Снежана Симеонова отличена от ДАБЧ

25 септември 2012

Поздравителен адрес по случай Деня на Независимостта на ВОО "Конгрес на българите в Украйна"

25 септември 2012

Изучават роден език в Мадрид

24 септември 2012