КАЛЕЙДОСКОП

Българското представяне в Европейския ден на езиците в Амстердам

11 октомври 2011

Тази година Европейският ден на езиците отбеляза своя 10-годишен юбилей. Обявен от Съвета на Европа за празник на европейското езиково и културно многообразие през 2001г., този ден придобива все по-голяма популярност и насочва общественото внимание към необходимостта от насърчаване на изучаването и владеенето на езици.

Българите от Голо Бърдо. Албания. Част II

10 октомври 2011

При българите в Мадрид. Звучат стихове, представят книга, откриват учебната година в българското училище „Св. Св. Кирил и Методий”

10 октомври 2011

При българите в Хатива, област Валенсия, Испания

10 октомври 2011

Списание „Хемус” и Малко театро отбелязват своите юбилеи в София

07 октомври 2011