КАЛЕЙДОСКОП

Новини от Испания. Български танци, концерти, празници…

14 май 2013

Искаме да Ви запознаем с последните новини от Асоциация на българите за интеграция и развитие „Хан Аспарух” в Кастейон и ПБНУ „Васил Априлов” към същата.Напоследък активността на членовете на асоциацията и учениците ни е интензивна.

На Лазаров ден и Цветница при българите в Румъния

13 май 2013

Пролетен празник в Париж

13 май 2013

На Великден при българската общност в Грац, Австрия

10 май 2013

Пролетен празник и Великденска работилница в Лондон

08 май 2013