КАЛЕЙДОСКОП

И името му е Поет, репортаж от Одеса, Украйна

31 октомври 2012

Към Деня на народните будители и Деня на бесарабските българи редакцията на в. “Роден край” представи поредно издадената книга, стихосбирка “Вятър, брулещ лицето”, като вписа в плеядата на бесарабските български поети името на автора на стихосбирката — Петр БОНДАРЬ. На читателите на в. «Роден край» е много добре известно, че вестникът и редакционният му екип винаги поддържа и става начело всяка истинска българска изява. Не е ново за нас всеки ден да откриваме нещо необичайно, неизвестно досега, и да го представяме на нашите читатели с целта духовното ни възвисяване.

Всеки десети българин в чужбина е мениджър

31 октомври 2012

Информационно-трудова борса в Лондон

30 октомври 2012

Български училища в Лондон удостоени с почетен знак

30 октомври 2012

29 октомври - Ден на бесарабските бъгари. Поздравителен адрес

29 октомври 2012