КАЛЕЙДОСКОП

Среща на културите в Линц, Австрия

26 юни 2013

В петък, на 7 юни 2013 г, в Линц, Австрия, се проведе голям празник на културите. От 10 сутринта до 22 ч. вечерта по протежението на най- голямата улица в града дружества на различни етнически групи показваха чрез музика и танц културата настраната си. Провеждан веднъж на две години, този празник събра заедно участници от различни държави на незабравим празник на духовното и фолклорните танци, музика, песни и традиционни изкуства. Събитието постави акцент върху постигане на мир чрез уважение към културните различия.

Незабравим ден в Копенхаген

26 юни 2013

Празникът в Лисабон

25 юни 2013

Дейности на френско-българската асоциация „Прованс България” - Франция

24 юни 2013

Празничен концерт във Валенсия

24 юни 2013