КАЛЕЙДОСКОП

Кайраклия празнува с изложба и концерт с български фолклор

08 ноември 2022

Кайраклия празнува с изложба и концерт с български фолклор

Българското неделно училище в Терновка

08 ноември 2022

Художникът Иван Ненов в Задунаевка

07 ноември 2022

Обучението по български език в Комрат

07 ноември 2022

Международeн фестивал в Рени, Украйна

27 октомври 2022