КАЛЕЙДОСКОП

„На многая лета” на новото българско училище в Нови Сад

09 октомври 2013

Дружеството за български език, литература и култура (ДБЕЛК) в гр. Нови Сад, Автономно област Войводина, Сърбия е създадено и регистрирано през 2001 г. То е един от инициаторите и организаторите на най-голямата културна проява на българите във Войводина, тържественото празнуване на 1 ноември – Денят на народните будители, с фестивал от песни и танци, наречен „Българиада”.

Разширява се обучението по роден език в региона на Валенсия

09 октомври 2013

„Български ритми” участва в мултикултурен фестивал в Сидни

08 октомври 2013

Родна реч звучи в Амстердам

08 октомври 2013

2013 -- Седна ли на чина бъдещият Джон Атанасов в "Джон Атанасов"- Чикаго?

07 октомври 2013