КАЛЕЙДОСКОП

CantaBulgarian в Кеймбридж, Великобритания

16 януари 2014

Във Великобритания се развива българският клуб CantaBulgarian. В дейността на клуба участват български студенти, които учат в различни колежи в Кеймбридж. Сред участващите преобладават занимаващите се с природни науки, инженерни науки, математика, компютърни специалисти. Клубът заявява желание да привлече към дейността си и завършили българи в колежите на Кеймбридж. В клуба има също така изучаващи право и икономика, антропология, археология, политология и т.н. Лидери на организацията са Валентин Михов и Румен Чолаков, президенти на клуба, а Пламен Ковачев е вицепрезидент.

Български клуб в Люксембург

16 януари 2014

Празничен концерт във Валенсия

14 януари 2014

Коледа празнуват българи в Лисабон

14 януари 2014

Коледен концерт в Париж

13 януари 2014