КАЛЕЙДОСКОП

Събор на българите в Украйна „Кубрат събира потомците си”

23 юли 2013

Редакцията на Всеукраинския държавен вестник за българите в Украйна «Роден край» работи в името на съхраняването културната идентичност на българите и възраждането на историческото минало. За целта се провеждат редица инициативи, осъществяват се събори. Един от безспорните факти за това минало, потвърждаващо историческите корени, е намереното на 11 юни 1912 г. в с. Малая Перещепина, Полтавска обл., съкровище на Хан Кубрат — владетеля на Стара Велика България от VII в. от. н.е.. През 2001 г. по инициатива на главния редактор на в. «Роден край» Дора Костова и депутата на Върховната Рада на Украйна Николай Габер на това място бе издигнат паметник

Дилма Русеф поздравява наши танцьори

22 юли 2013

Кина Бъговска (Чикаго) за пътя от идеята до творческата реализация…

19 юли 2013

Силата на българския дух в Украйна

17 юли 2013

Взаимодействие на сънародниците с местната администрация в Кастельон, Испания

16 юли 2013