КАЛЕЙДОСКОП

Признаване на молдовски дипломи в Италия

28 ноември 2018

Молдова и Италия взаимно ще признават документите, издадени от висшите учебни заведения – подписването на Споразумение за признаване на документи за образование е одобрен от съвета от Правителството.

Виолета Желязкова от Бостън популяризира българско изкуство

27 ноември 2018

Брекзит. Брюксел: „Не” на визите…

27 ноември 2018

Информационна кампания: ЕС за Молдова

26 ноември 2018

Брекзит.Лондон. ”Не” на преференциите…

26 ноември 2018