КАЛЕЙДОСКОП

От мрежата. Комуникации в Италия

20 януари 2022

От мрежата. Комуникации в Италия

Концерт в Чикаго

19 януари 2022

Театър на бесарабските българи в Тараклия

19 януари 2022

Научно-практическа конференция в Измаил

18 януари 2022

Швеция затвори границата си с Дания

18 януари 2022