КАЛЕЙДОСКОП

Новини от българската общност в Детройт

11 юни 2013

За четвърта поредна година тази зала ни събира, за да отпразнуваме една успешна учебна година за училище “България” в Детройт. Успешна, защото всяка година училището се развива и расте като учениците в него. Започнало като идея, минало през проекти, тази учебна година то е регистрирано и започна своя живот като институция - с правилник за работа, документация и органи на управление. Учебната година е успешна и за учениците, които посещаваха училището. За първа учебна година всички те ще получат удостоверение за проведено обучение по български език от Министерството на образованието, младежта и науката в България. Не само това! Макар бавно и трудно децата усвоиха българския език на ново ниво. Резултатите не са това, което ни се иска, но успехи има и това е важно. Няма да правя анализ на учебната дейност и резултатите, тъй като това беше целта напоследната родителска среща. Искам повече да кажа за хората, които работиха за успехапрез тази учебна година. Обучението и възпитанието на децата е процес, а когатоси в процеса не забелязваш и не мислиш за трудностите, през които минаваш или коитопредстоят. Сега, когато сме накрая ирезултатът е налице, разбираме колко многоработа е свършена. Колко трудно е било, носи е стувало, защото има резултат –резултат за децата.

24 май честват в Стокхолм, Швеция

10 юни 2013

Празнуват българите в Малага, Испания

10 юни 2013

Дни на славянската писменост и култура по случай 24 май в Швейцария

06 юни 2013

Христо Ботев честват в Австрия

05 юни 2013