КАЛЕЙДОСКОП

Фолклорна плетеница в Лондон

26 юли 2013

На лондонска сцена участниците в спектакъла „Фолклорнаплетеница” ще представятпесенни индивидуални, дуетни и хорови изпънения, музикалниинструментални пиеси, както и танцови постановки,събрани от всички фолклорни области на България…

Марио Станчев(Франция) и Христо Йоцов свирят в София и Варна

24 юли 2013

Събор на българите в Украйна „Кубрат събира потомците си”

23 юли 2013

Дилма Русеф поздравява наши танцьори

22 юли 2013

Кина Бъговска (Чикаго) за пътя от идеята до творческата реализация…

19 юли 2013