КАЛЕЙДОСКОП

Работна среща на български учители в Испания

20 октомври 2014

Съвремието ни е белязано от динамичното развитие на технологиите във всички сфери на живота. Педагогиката не остава в страни от тези интензивни процеси. За да се повиши и задържи интересът към работата в неделните училища, да се покачи интензитетът на възприемане и разбиране на учебния материал има различни пътища и средства. Едни от най – а резултатните са свързани с прилагането на информационните и комуникационни технологии в ежеседмичната дейност на неделните училища.

Броят на българите и румънците, емигрирали във Великобритания, се е удвоил

20 октомври 2014

Детско студио „Телевизионери” с приз „Чикагска гордост”

16 октомври 2014

ХХІ Сесия на Българо-американската асоциация в Чикаго

16 октомври 2014

Откриха новата учебна година в училище „Родолюбие” - Валенсия

15 октомври 2014