КАЛЕЙДОСКОП

40 години „Финландия – България”

21 май 2015

На 16 май т.г. се състоя тържествена церемония по отбелязване на 40 години от създаването на филиала на Дружеството за приятелство Финландия-България в гр. Валкеакоски. Централният клон на Дружеството, имащо над 700 члена в цялата страната, е основан през 1952г. в Хелзинки, като едно от най-активните му подразделения е в гр. Валкеакоски. Филиалът има принос в разширяването на взаимоотношенията с България в областта на културата, спорта, икономиката, туризма и в поддържането на активни връзки на общинско ниво с градовете Бургас, Сливен и Търговище. През 2013г. с финансовата подкрепа на Дружеството на гр. Валкеакоски бе реализиран проект за изграждането в гр. Търговище на паметник на ген. Казимир Ернрот, като филиалът оказа подкрепа и за наскоро осъществената инициатива за наричане на името на ген. Ернрот на улица в гр. София. В допълнение, Дружеството в гр. Валкеакоски в продължения на много години е оказвало финансова помощ на дом за сираци в гр. Бургас.

Българи от чужбина на събора „С България в сърцето”

20 май 2015

Седмицата на културите в Кастейон, Испания

20 май 2015

Български училища в чужбина се събират в Рим за 24 май

19 май 2015

Празник в Нидерландия. „Всички букви зная, мога да чета!“

19 май 2015