КАЛЕЙДОСКОП

Социални проекти в Испанско-българския център в Мадрид в услуга на жените без работа…

07 февруари 2012

Българо-испанската асоциация „Св. Св. Кирил и Методий” в сътрудничество с престижната испанска фондация „ла Кайша“ продължават дейността си по разработването на социални проекти. Предстои започването на проект, насочен към жени с ниска квалификация и семейни задължения, които срещат трудности на пазара на труда.

Съвместна инициатива на дружеството за ЕС и германско-българското дружество в Дармщад

07 февруари 2012

Млади българи от Украйна се събират в Карпатите

06 февруари 2012

Първият български глас в ефира на Канада на 100 години

03 февруари 2012

Конкурсът „Зимна приказка” в Испания

02 февруари 2012