КАЛЕЙДОСКОП

Художникът Иван Ненов в Задунаевка

07 ноември 2022

Художникът Иван Ненов в Задунаевка

Обучението по български език в Комрат

07 ноември 2022

Международeн фестивал в Рени, Украйна

27 октомври 2022

Солидарност в Тараклия

27 октомври 2022

Изненади заради преференциите на изборите

26 октомври 2022