КАЛЕЙДОСКОП

Срещи с бизнесмени и студенти в Брюксел

18 февруари 2014

След Мадрид, Париж и Лондон, успешно преминаха информационните срещи с български студенти и бизнесмени и в Брюксел. Тези срещи са под егидата на Българската агенция за инвестиции. Те са част от Информационната кампании сред българите в чужбина, започната с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България. Кампанията се развива благодарение на Проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Референдум разделя швейцарците заради имиграцията

18 февруари 2014

Информационна кампания на БАИ. Срещи в Лондон

17 февруари 2014

Проблеми със студентските кредити във Великобритания

17 февруари 2014

България участва в мултикултурен фестивал в Австралия

13 февруари 2014