КАЛЕЙДОСКОП

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС В ОДЕСА, УКРАЙНА

02 август 2011

От 26 май до 9 юни т. г. във Всеукрайнския център за българска култура (ВЦБК), в гр. Одеса бе показана изложба – „Съвременна българска живопис”. С голям успех са представени българските художници Михаил и Райна Бешеви.

Българки в юбилейния випуск на програмата «Международна парламентарна стипендия «

29 юли 2011

In memoriam: Наталия Бошкова

26 юли 2011

200 години заедно на земята на Буджак

19 юли 2011

Пикник и край на учебната година в Париж

08 юли 2011