КАЛЕЙДОСКОП

Български учители в Испания участват в дискусия

18 декември 2015

През ноември, 2015 г. в Педагогическия факултет – Великотърновски университет, стартира едногодишна кампания „Стани учител!”, насочена към повишаване качеството на висшето образование и ориентирането му към потребностите на пазара на труда. Кампанията среща широка подкрепа от обществеността – СБУ; Община В. Търново; РИО, В. Търново; неправителствени организации – „Амалипе”, „Стъпка по стъпка”, „Детски книги”; директори на училища, учители и родители. Удовлетворение от кампанията изразява д. ик. н. Я. Такева – председател на СБУ, и официално потвърждава личното си участие във форум, организиран от ВТУ – ПФ, през 2016 г. Интерес е проявен и от медиите (радио В. Търново, в. „Учителско дело”, сайт на СБУ). През декември, 2015 г. кампанията „Стани учител!” продължи чрез инициативи, срещащи младите хора с видни личности в областта на образованието. В навечерието на студентския празник, 8 декември, на 3 декември в БИЦ на корпус 5 на ВТУ се проведе интерактивна лекция „Единодействие на учителя с НПО – дейности по проекти”. Г-н Ю. Вълчев – управител на Сдружение „Стъпка по стъпка”, запозна студентите от специалностите ПНУП и НУПЧЕ (втори курс, ОКС „бакалавър”, редовна форма на обучение) с нови предизвикателства, пред които е изправен учителят – фасилитатор, творец и професионален деятел в сферата на социалните норми и ценности.

Българските традиции и обичаи в Линц, Австрия

17 декември 2015

От Америка. Виолина Иванова и „Ултравиолетовият Пегас”

17 декември 2015

Асоциация на студенти, учили в България, създадена в Израел

17 декември 2015

Изложба карикатури в Хелзинки

16 декември 2015