КАЛЕЙДОСКОП

Сбъднати мечти в Париж…

18 септември 2015

Днес, на 5 септември 2015 година би първият звънец на новата учебна година на училище “Кирил и Методий” и на детската градина “Зайченцето бяло” в Париж. По искане на педагогическия ни екип нормалните занятия започнаха още сутринта. Празникът за откриването на десетата ни година беше като едно различно, изпълнено с цвят, звук и вкус, голямо междучасие. Богати на човешки опит години. Нелесни. Години на оцеляване на ръба, на просъществуване, само защото училището беше носено на ръце от безкористния човешки заряд на учители и родители. Заради усмивките и полетите на децата. Заради смисъла на това, което училището създава и дава, което му се връща като жива енергия. След миналата много тежка година на отцепване и отнемане на немалко деца и няколко учители, започваме тази уверено – имаме нови ученици, имаме и стари, които се връщат при нас. Ще се броим на пролет. Изрекоха се силни думи, нарекоха се красиви пожелания. А сред тях избирам да споделя тези на основателката на училището, госпожа Камелия Трибулен, която най-сетне отново прие да вземе микрофона в този чуден ден:

Съединението честват в Австралия

17 септември 2015

Ден на емигранта в Аржентина

16 септември 2015

Престижна награда за австрийско-българско дружество във Виена

16 септември 2015

Звънна училищен звънец и в Чикаго

15 септември 2015