КАЛЕЙДОСКОП

Проект „Празничен календар на моето семейство” в Чикаго

12 март 2015

Училище „Джон Атанасов” Народни празници, календари и мястото им днес Календарът е едно от най-старите постижения на човечеството. Произлиза от думата „календи”, която в древен Рим е означавала първия ден на всеки месец. Освен за обозначаване на времето, съществуват и фолклорни празнични календари. Всяка култура притежава своя система от правила, които определят отношенията на хората по между им, създава норми и има регулативна функция, спрямо обществените взаимоотношения. Календарната регламентираност позволява на индивида да си служи с усвоените и препредавани през времето модели на поведение, при всеки празник.

Отбелязване на Националния празник 3 март в Хелзинки

11 март 2015

Отбелязване на Националния празник 3 март в Лисабон

11 март 2015

Изложба „Българите в Бесарабия, Таврия и Крим: Хроника на XX век”

10 март 2015

Две българки създадоха българско училище в Оксфорд

10 март 2015