КАЛЕЙДОСКОП

Тържество в Българското училище в Дамаск, Сирия по случай Деня на народните будители

16 ноември 2011

Факт е, че далече от Родината се изискват по-големи усилия, за да се разберат и осмислят понятия като „историческа памет”, „българско самосъзнание”, „национално самочувствие”. За учениците от неделното училище в Дамаск, Сирия това не са просто обикновени фрази. Тържеството по повод Деня на будителите започна със стихове, посветени на духовните ни водачи. Последваха думи за някои от най-светлите имена на духовното ни минало, прозвуча и Химнът на народните будители от Добри Христов.

Възпоменателна вечер в Босилеград

15 ноември 2011

При българите в Северна Гърция. Среща на българската общност в Александруполис

14 ноември 2011

Силви Вартан в България

14 ноември 2011

Голямо дарение за българско училище в Чикаго

14 ноември 2011