КАЛЕЙДОСКОП

TV предаване за българите в Словакия

13 ноември 2014

Втора програма на Словашката телевизия излъчи на 27 октомври 2014 г. предаване, посветено на инициативи и събития от живота на българското малцинство в Словакия в областта на културата и образованието. В него се акцентира на събития, допринасящи за положителния образ на страната ни, състояли се през последните месеци в централна Словакия.

Изложба в културен център в област Мадрид

12 ноември 2014

Гайда свири в центъра на Париж

12 ноември 2014

В Париж печелят грант по Еразъм

11 ноември 2014

"Аз, Буки, Веди” в Украйна получиха карти от България

11 ноември 2014