КАЛЕЙДОСКОП

Вести от Молдова. Проф. Николай Червенков навърши 65 години

02 януари 2013

Днес на 02.01.2013 г. изтъкнатият историк, общественик и българист навърши 65 години. Неговата личност се откроява не само като учен, но и като една от най-ярките фигури в етновъзродителното движение на българската общност в Молдова и Украйна през последните три десетилетия. Професор Николай Червенков е роден на 2 януари 1948 г. в едно от емблематичните български села в Болградски район-село Чийший / Огородное, Городне/, Одеска област. През 1972 г. завършва историческия факултет на Одеския национален университет „И. Мечников”. По-късно, през 1982 г. защитава дисертация на тема „Българската емиграция в Румъния и национално-освободителното движение в България през втората половина на 50-те и началото на 60-те години на XIX век.” Специализира в Института по история на БАН и Института по славяноведение на Руската академия на науките. От 1972 до 2004 г. работи в Академия на науките на Молдова, първоначално в Института по история като младши, старши научен сътрудник, завеждащ отдел „История на държавите в Югоизточна Европа”, а в последствие в Института за междуетнически изследвания като водещ научен сътрудник, завеждащ секция „Българистика” и заместник-директор на Института. Дълги години е хоноруван доцент в Молдовския държавен университет и Кишиневския държавен педагогически университет „Йон Крянга”

Българска Коледа в Лайден, Нидерландия

02 януари 2013

Коледно тържество в Париж

28 декември 2012

Среща с режисьора Людмил Тодоров в Прага

28 декември 2012

Българска Коледа във Франкфурт на Майн. Невероятен спектакъл

27 декември 2012