КАЛЕЙДОСКОП

Българска и ирландска музика и танци в провинция Мънстър, Ирландия

25 януари 2013

В училището се обучават малчугани от български семейства и от смесени бракове, на които преподава Алина Радева. През учебната 2012/2013 година в училището се обучават децав предучилищна група, в първи смесен клас и четвърти ти смесен клас. Занятията се провеждат в сградата на St.Patrick’sComprehensiveSchool, Шанън. Учениците получават знания по роден език и българска литература, създават приятелства, пеят, танцуват, спортуват... В междучасията играят футбол, тенис, баскетбол. От момента на основаването му училището получава подкрепа от инситтуции и неправителствени сдружения; както от МОМН, така и от българското посолство в Република Ирландия, в лицето на консула г-н Росен Генчев. Г-жа Татяна Аданова и г-жа Зорница Гоган от името на Образователния и Културен Център в Ирландия (БОКЦИ) и Българското училище “Азбука“, Дъблин информират и консултират организаторите при разработването и създаването на образователния проект.

Сурва в Украйна

23 януари 2013

Българите във Валенсия участници в благородна кауза

23 януари 2013

В Брюксел честват Пейо Яворов

22 януари 2013

Коледно тържество в Палма де Майорка, Испания

21 януари 2013