КАЛЕЙДОСКОП

400 години от рождението на архиепископ Петър Парчевич

10 септември 2012

Честваме 400-годишнината от рождението на един от големите българи през ХVІІ век. Според Константин Иречек, чипровчанинът Петър Парчевич е най-великият българин на това столетие. През този век Чипровци е един от центровете, където са родени и възпитани много видни българи, представители на зараждащата се българска интелигенция и дейци, посветили се на борбата за освобождение на българските земи от османското владичество.

Тържество на културно-просветното дружество „Иван Вазов” в Аржентина

10 септември 2012

Създаден e нов клон на сдружението „За македонско-българско приятелство” в гр. Щип, Република Македония

03 септември 2012

П. Цанева: Българи от Испания поемат обратния път към дома

03 септември 2012

Българският културен център „Аз Буки Веди”, Украйна набира ученици за новата учебна година

30 август 2012